HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Đang chơi với máy

Cấp độ: Bình thường

Chơi với nhau Chơi lại

Chia sẻ bàn cờ

Hướng dẫn

Có 3 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy, Chơi trong phòng, và Xếp cờ

  1. Chơi với nhau: Người dùng ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Người dùng chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Người dùng ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Người dùng cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này người dùng có thể lựa chọn Quân Trắng hoặc Quân Đen. Quân Trắng đi trước.
  4. Xếp cờ: Dành cho các kỳ thủ, người đã biết chơi cờ lão luyện. Kỳ thủ ấn vào nút "Xếp cờ" trên trang chủ, sau đó di chuyển và bày trận theo ý của mình, nhấn nút "CHỤP BÀN CỜ" và mời bạn bè cùng giải cờ thế.

Bình luận

Top