Danh sách phòng

Tạo phòng mới

Mã phòng Trạng thái Trắng Đen Bàn cờ Lần cuối chơi
1 00d5256b9ba2b65032e2cea9e03e478e      mới TRẮNG ĐEN Xem 09/07/2020 | 2:37 pm
2 06449d815ec27d4cf0e4c7141ac890e5      mới TRẮNG ĐEN Xem 14/10/2020 | 9:46 pm
3 0c0200c98e0ccbc26f0bdb82b8a7393e      mới TRẮNG ĐEN Xem 30/08/2020 | 11:12 pm
4 120216ac685accec690cebf67578cc0e      mới TRẮNG ĐEN Xem 17/09/2020 | 10:45 pm
5 17d6979b2d29522e1f903464af9417d7      mới TRẮNG ĐEN Xem 08/07/2020 | 2:34 pm
6 193b2898077f7efc99ae2170741e7af4      TRẮNG ĐEN Xem 22/08/2020 | 2:16 pm
7 1c0610cb40bdfcf0fbaa14b236b7a53a      mới TRẮNG ĐEN Xem 14/07/2020 | 1:50 pm
8 1f967c2a37ec30d9d3a6bc41b392b36e      mới TRẮNG ĐEN Xem 10/09/2020 | 9:52 pm
9 2241e2d229a7d365719adbda865daf19      TRẮNG ĐEN Xem 11/10/2020 | 3:34 pm
10 2c395e3f6ab3434876860962d71349d8      mới TRẮNG ĐEN Xem 18/08/2020 | 1:58 pm
11 457ded700cb02ce3eade3bc47abab577      mới TRẮNG ĐEN Xem 29/08/2020 | 11:12 am
12 4779984df80392e06d260f77c31d6bb5      mới TRẮNG ĐEN Xem 13/08/2020 | 10:53 pm
13 4caf6428a0a7d37beb199d30ad53dd54      mới TRẮNG ĐEN Xem 27/07/2020 | 7:52 am
14 56a78c428b1d1ed9208833441cae6e5f      mới TRẮNG ĐEN Xem 20/09/2020 | 9:46 pm
15 58ccf972b1aebad76c1e96d29258c7be      mới TRẮNG ĐEN Xem 08/07/2020 | 2:37 pm
16 5c966289161d227e7773ac84db0c4eb0      mới TRẮNG ĐEN Xem 27/07/2020 | 7:52 am
17 5cb9e58ea611cddcafebfe5d5fe86953      mới TRẮNG ĐEN Xem 06/09/2020 | 8:50 am
18 5f44d93a3e903e8758d25c02c17d1bf3      mới TRẮNG ĐEN Xem 08/08/2020 | 4:34 pm
19 64f0360fd679cbc071fcf9584437c80a      mới TRẮNG ĐEN Xem 13/07/2020 | 12:35 pm
20 656f3d2b6cd77028fee7642ebdb17634      mới TRẮNG ĐEN Xem 02/09/2020 | 11:27 am
21 6e8fa0aed8bea3022f7e9105eb941875      mới TRẮNG ĐEN Xem 22/10/2020 | 12:14 am
22 70e4aec740ceccebf9cabecc257e58a4      mới TRẮNG ĐEN Xem 27/06/2020 | 2:32 am
23 72ae7fafd7058dee737e65b1710bfadd      mới TRẮNG ĐEN Xem 15/08/2020 | 8:40 pm
24 7fca65f8b7d4511008d5f230e44242c3      mới TRẮNG ĐEN Xem 26/08/2020 | 3:34 pm
25 80727ed72369539765cc737f5f4035d4      mới TRẮNG ĐEN Xem 25/07/2020 | 8:46 pm
26 869d4fd78fd05cd0f1767f9a6b81ba7e      mới TRẮNG ĐEN Xem 09/07/2020 | 4:31 pm
27 89e270df9d2dbae5ae3683ba08adf106      TRẮNG ĐEN Xem 13/07/2020 | 11:27 am
28 9265870b510816cd04683ce32d4b82b3      mới TRẮNG ĐEN Xem 07/10/2020 | 7:20 pm
29 929b7a8f529d4bfd706ec629776edaab      mới TRẮNG ĐEN Xem 20/06/2020 | 10:07 am
30 951a15dd462abd3b5dd554a7c26fe1d9      mới TRẮNG ĐEN Xem 10/09/2020 | 9:58 pm
31 99f6bed4d5e0f074c6a2d35bba956783      mới TRẮNG ĐEN Xem 09/07/2020 | 4:32 pm
32 99ff8905535bf5062959ad84abaa2e3c      mới TRẮNG ĐEN Xem 04/10/2020 | 11:10 pm
33 9ced5e0319a7cd4f0b0b938e927566a1      mới TRẮNG ĐEN Xem 20/08/2020 | 12:40 am
34 a1e31db357af53799c1934d8c14da315      mới TRẮNG ĐEN Xem 26/08/2020 | 3:35 pm
35 a495f2a8374b09dcc253e634f51e6d3a      mới TRẮNG ĐEN Xem 25/08/2020 | 3:55 pm
36 a6445d89cab935b75c49ce2142f3cc2a      TRẮNG ĐEN Xem 23/10/2020 | 3:36 pm
37 a6cf655aac2ab558f7ec94a2ead1e5dd      TRẮNG ĐEN Xem 16/10/2020 | 10:04 am
38 a8e0c6226ad398324e214228b97757cb      mới TRẮNG ĐEN Xem 09/07/2020 | 2:35 pm
39 a978874142bd27e85364f1a20b9f8aea      TRẮNG ĐEN Xem 28/08/2020 | 9:46 am
40 a9fccc62b5b9c5fb81625e60d8b0ec50      mới TRẮNG ĐEN Xem 21/08/2020 | 3:06 am
41 abdc4d59c74960f0317540103652bf32      mới TRẮNG ĐEN Xem 19/09/2020 | 7:01 pm
42 b02ed105a2f3f04a6ddc41c49836a961      TRẮNG ĐEN Xem 14/08/2020 | 11:36 am
43 b25b86c689133dfde3ec55328da332a7      mới TRẮNG ĐEN Xem 22/10/2020 | 12:12 am
44 b2be60b155cf4c3ca3d50f356001ddd7      mới TRẮNG ĐEN Xem 14/08/2020 | 1:31 am
45 b356a0df39682da051eac62a465b9d39      mới TRẮNG ĐEN Xem 27/07/2020 | 1:43 pm
46 b59513d61c7fd9af6f8841e7edd12bc9      mới TRẮNG ĐEN Xem 08/08/2020 | 4:34 pm
47 bf06a2831c7d73dac8c08b595ea4f2cd      TRẮNG ĐEN Xem 17/10/2020 | 3:31 pm
48 c3541d81847d5af85a7a8eaf40925423      TRẮNG ĐEN Xem 23/10/2020 | 3:36 pm
49 c7426afb294e90277cd3b5e65fb3341b      mới TRẮNG ĐEN Xem 08/07/2020 | 2:48 pm
50 c9104728061549e658e24b941cbf29bc      mới TRẮNG ĐEN Xem 14/08/2020 | 10:28 am
51 cce9670cb35f28aaee7f97b90b1de6f5      TRẮNG ĐEN Xem 24/08/2020 | 7:21 pm
52 d052a206d3b583df1924f272c248744c      mới TRẮNG ĐEN Xem 03/08/2020 | 8:38 pm
53 d51e47b81101c469fbe916bf6a33d4c3      TRẮNG ĐEN Xem 29/08/2020 | 11:14 am
54 e40416054292a10ae0e17d47d1f55667      mới TRẮNG ĐEN Xem 08/07/2020 | 2:40 pm
55 e66bda87f34cd88fa443b2c20210ad19      mới TRẮNG ĐEN Xem 18/08/2020 | 6:06 pm
56 e74b46d174943d2db6847c605e586e71      mới TRẮNG ĐEN Xem 29/08/2020 | 11:12 am
57 ed23b289780d9308371adf1089f6c4ba      TRẮNG ĐEN Xem 11/10/2020 | 3:32 pm
58 f04c8eb559bea35f30b925833ff4faba      TRẮNG ĐEN Xem 16/10/2020 | 10:03 am

Hướng dẫn

Có 3 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy và Chơi trong phòng

  1. Chơi với nhau: Người dùng ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Người dùng chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Người dùng ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Người dùng cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này người dùng có thể lựa chọn Quân Trắng hoặc Quân Đen. Quân Trắng đi trước.

Bình luận

Top