HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a9fccc62b5b9c5fb81625e60d8b0ec50

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Hướng dẫn

Có 3 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy và Chơi trong phòng

  1. Chơi với nhau: Người dùng ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Người dùng chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Người dùng ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Người dùng cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này người dùng có thể lựa chọn Quân Trắng hoặc Quân Đen. Quân Trắng đi trước.

Bình luận

Top